Rubendahl Consulting AS

Programvareutvikling

Vi innehar kompetanse på en rekke programmeringsspråk og platformer. Vårt hovedfokus er på Ruby, Elixir og C++Linux-platformen, for å balansere dynamikk og kjappe iterasjoner med høyeffektiv kode og ytelse, men er også drevne “jack-of-all-trades” innen en bråte andre språk, plattformer og teknologier.

Våre områder innen programvareutvikling brer seg over ett vidt spekter: Alt fra web-applikasjoner (ved bruk av RailsPhoenix, etc), bedriftsinternte applikasjoner, skripting for automasjon av arbeidsprosesser, til fullblods applikasjoner (i C/C++ m.m.) for både desktop, mobil og embedded utstyr.